dcsimg

Pwy ydyn ni

Mae ‘Trwyddedu Teledu’ yn nod masnach i’r BBC ac mae’n cael ei ddefnyddio dan drwydded gan gwmnïau sydd wedi'u contractio gan y BBC i weinyddu casglu'r ffi'r drwydded a gorfodi’r system trwyddedu teledu.

Mae’r BBC yn awdurdod cyhoeddus parthed ei swyddogaethau trwyddedu teledu ac yn cadw cyfrifoldeb cyffredinol.

Cyfrifoldebau cwmnïau dan gontract Trwyddedu Teledu

Cyfrifoldebau cwmnïau dan gontract Trwyddedu Teledu

Capita Business Services Ltd Gweinyddu a gorfodi ffi’r Drwydded Deledu.
PayPoint Plc Gwasanaethau talu dros y cownter ar dir mawr y Deyrnas Unedig ac yng Ngogledd Iwerddon.
Swyddfa’r Post Gwasanaethau talu dros y cownter ar Ynys Manaw ac Ynysoedd y Sianel
RAPP Limited (formerly Proximity London Limited) Gwasanaethau marchnata ac argraffu.
Havas Media Gwasanaethau’r cyfryngau.
Grŵp Target (‘Target') Cyflenwr ar gyfer y treial Cynllun Talu Syml.