dcsimg

Cerdyn debyd neu gerdyn credyd

View in English

Gallwch dalu am drwydded trwy wneud un taliad ar gerdyn debyd neu gerdyn credyd.

Rydym yn derbyn y cardiau debyd a chredyd yma:

  • Content Server Image
  • Content Server Image
  • Content Server Image
  • Content Server Image
  • Content Server Image

Rhaid i’ch cerdyn fod wedi’i gofrestru i gyfeiriad yn y Deyrnas Unedig. All ein system dalu ddim derbyn cyfeiriadau y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Ffyrdd o dalu gyda cherdyn

Ar lein

Y ffordd gyflymaf a hawsaf yw talu gyda cherdyn. I dalu am eich trwydded yn llawn, cwblhewch ein ffurflen ar lein. A pheidiwch â phoeni, mae ein safle yn ddiogel felly bydd eich gwybodaeth yn ddiogel ac yn saff.

Os ydych yn talu am eich Trwydded Deledu trwy Ddebyd Uniongyrchol, gallwch wneud taliad a gafodd ei fethu gyda cherdyn debyd neu gredyd pan fyddwch yn mewngofnodi (yn Saesneg) i weld eich trwydded a’ch cynllun talu.

Os ydych yn defnyddio cerdyn talu Trwyddedu Teledu i dalu am eich trwydded, gallwch wneud taliad a gafodd ei fethu gyda cherdyn debyd neu gredyd pan fyddwch yn mewngofnodi (yn Saesneg) i weld eich trwydded.

Dros y ffôn

Os oes angen i chi siarad â ni, gallwch dalu am eich trwydded dros y ffôn (yn Saesneg).

Mewn unrhyw PayPoint

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd (neu arian parod) mewn unrhyw PayPoint. Allwch chi ddim defnyddio cardiau credyd. Os oes angen i chi holi am fynediad at PayPoint i bobl anabl, ffoniwch 0800 310 0000. Nid yw PayPoint ar gael yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, ond gallwch dalu yn eich swyddfa bost leol.

Dod o hyd i PayPoint (yn Saesneg)

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.


Os oes gennych gwestiynau o hyd edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Trwyddedu Teledu (yn Saesneg) lle mae’r holl atebion i’w cael mewn un lle.