dcsimg

Ffyrdd o dalu am Drwydded Deledu

View in English

Mae Trwydded Deledu safonol yn costio £159 ac rydym yn cynnig dewis o ddulliau talu sy’n addas i chi. Gallwch dalu’r cyfan ar unwaith, neu rannu'r gost gydag amryw o ddewisiadau Debyd Uniongyrchol neu gerdyn talu Trwyddedu Teledu.

Gallech dalu llai am eich trwydded. Gweld a allech chi gael gostyngiad (yn Saesneg).

Yn gwsmer dros 75? Os oedd gennych Drwydded Deledu am ddim hyd at 31 Gorffennaf 2020, a wnewch chi fewngofnodi i drefnu eich trwydded newydd nawr.


Sut hoffech chi dalu?

Gwneud un taliad bob 12 mis

Blynyddol | £159

Gyda Debyd Uniongyrchol blynyddol, bydd eich trwydded yn cael ei hadnewyddu’n awtomatig bob blwyddyn.

Gwnewch un taliad gyda cherdyn debyd neu gredyd. Gallwch hefyd dalu â siec, archeb bost neu BACS, neu drwy fynd â cherdyn debyd neu arian parod i unrhyw PayPoint.

Rhannu’r gost gyda Debyd Uniongyrchol

Misol | o £13.25

Talwch am eich trwydded gyntaf drwy Ddebyd Uniongyrchol mewn chwe mis, am tua £26.50 y mis. Yna talwch am y drwydded nesaf gyda rhandaliadau misol o tua £13.25.

Chwarterol | o £41

Gwnewch bedwar taliad Debyd Uniongyrchol drwy gydol y flwyddyn. Os ydych yn talu fel hyn, bydd pob taliad yn cynnwys tâl o £1.25.

Dewiswch ein cerdyn talu i gael mwy o hyblygrwydd

Bob wythnos, bob pythefnos neu bob mis | o £6

Mae ein cerdyn talu (yn Saesneg) yn rhoi hyblygrwydd i chi dalu am eich trwydded bob wythnos a phob pythefnos, neu bob mis. Unwaith y bydd hyn wedi’i drefnu gallwch dalu ar lein, ar eich ffôn symudol trwy ap TVL Pay, gyda galwad ffôn, trwy neges testun neu’n bersonol mewn unrhyw safle PayPoint.


Eisiau prynu Trwydded Deledu du a gwyn, neu uwchraddio i liw?

Mae Trwydded Deledu du a gwyn yn costio £53.50. Mae'n eich trwyddedu i wylio unrhyw deledu byw a ffrydio rhaglenni'r BBC ar BBC iPlayer gan ddefnyddio teledu neu fonitor du a gwyn. Ond, os byddwch yn lawrlwytho rhaglenni'r BBC ar BBC iPlayer neu'n recordio unrhyw deledu byw, rhaid i chi gael Trwydded Deledu lliw

I gael gwybod sut i dalu am drwydded du a gwyn (yn Saesneg)

Os ydych yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol gallwch uwchraddio i drwydded lliw unrhyw bryd trwy ein ffonio ar 0300 790 6042*. Gallwch dalu bob mis, bob chwarter neu bob blwyddyn.

Os ydych eisiau talu gyda cherdyn debyd neu gredyd a bod mwy nag un mis yn weddill ar eich trwydded du a gwyn, ffoniwch ni ar 0300 790 6042*.

Gallwch brynu eich trwydded lliw newydd ar lein gyda cherdyn debyd neu gredyd, os oes gennych lai na mis yn weddill ar eich trwydded du a gwyn, neu os yw eich trwydded du a gwyn wedi dod i ben. Cofiwch fod â manylion eich cerdyn wrth law.

Os ydych eisiau talu am eich trwydded lliw newydd â siec neu mewn PayPoint, ffoniwch ni ar 0300 790 6042* i gael mwy o wybodaeth.

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.


Os oes gennych gwestiynau o hyd edrychwch ar Cwestiynau Cyffredin Trwyddedu Teledu (yn Saesneg) lle gallwch ddod o hyd i'r holl atebion mewn un lle.