How do I contact TV Licensing? (online, phone number, post, minicom)

There are several ways you can contact us.

Online

You can get in touch using our quick and easy Contact us form (in step 2 of the form click the 'Contact us' button at the bottom). You can also view, renew or change the details on your TV Licence by signing in to your TV Licence.

 
By telephone

For payment card customers (cash plan). All queries and new applications.

Call 0300 555 0286*

For Direct Debit customers, or if you pay all in one go, call us on:

Call 0300 790 0368*

Opening hours:

Monday to Friday: 08:30 to 18:30
Saturday: 08:30 to 13:00
Sunday and public holidays: closed

 

*Calls to our 0300 numbers cost no more than a national rate call to an 01 or 02 number, whether from a mobile or landline. If you get inclusive minutes with your mobile, calls to an 0300 number will be included.

 

By post

The address to write to is:

TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

Minicom

If you are deaf, have hearing loss or are speech impaired, we support the Next Generation Text (NGT) Service.

In Welsh/Yn Gymraeg

Pan fyddwch yn ein ffonio neu’n ysgrifennu atom, cofiwch roi rhif eich Trwydded Deledu os oes gennych rif. Gallwch gysylltu â thîm y Gymraeg Trwyddedu Teledu fel a ganlyn:

Rhowch alwad i ni

Rhowch alwad i ni ar 0300 790 6042*

Oriau agor:

Llun i Gwener: 08:30 tan 18:30
Sadwrn: 08:30 tan 13:00
Dydd Sul a gwyliau cyhoeddus: ar gau

 

Ysgrifennwch atom yn Yr Adran Gymraeg

Trwyddedu Teledu
Darlington
DL98 1TL

Anfonwch e-bost atom

Anfonwch e-bost atom yn trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk (sylwch – dim ond e-byst Cymraeg neu ddwyieithog sy'n cael eu hanfon at y cyfeiriad hwn fydd yn derbyn ymateb).

Testun Y Genhedlaeth Nesaf (NGT)

Os ydych yn fyddar, wedi colli eich clyw neu â nam ar eich lleferydd, rydym yn cefnogi Gwasanaeth Testun y Genhedlaeth Nesaf (NGT).

 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.

 

General information about TV Licensing is available in other languages: