Trwydded Deledu dros 75

View in English

Dyma’r holl wybodaeth angenrheidiol i gael Trwydded Deledu dros 75 am ddim. Rydym yn argymell eich bod yn gwneud hyn pan ydych yn 74 mlwydd oed, oherwydd fe fydd yn gwneud pethau’n symlach o lawer i gael eich Trwydded Deledu dros 75 pan ydych yn 75.

Mae arnoch angen Trwydded Deledu, gan gynnwys Trwydded Deledu dros 75 am ddim, i wylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel, neu lawrlwytho neu wylio unrhyw rai o raglenni'r BBC ar iPlayer – yn fyw, wrth ddal i fyny neu ar alw. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais a darparwr rydych yn eu defnyddio.

Eisoes yn 75 mlwydd oed? Gwnewch gais am Drwydded Deledu dros 75.

Beth yw Trwydded Deledu dros 75

Ar ôl eich pen-blwydd yn 75, gallwch gael Trwydded Deledu am ddim. Mae hi’n eich trwyddedu chi yn ogystal ag unrhyw un rydych yn byw gyda nhw.

Cofiwch na fyddwch yn cael Trwydded Deledu dros 75 yn awtomatig ar eich pen-blwydd yn 75. Rhaid i chi wneud cais am un.

Os ydych ar fin troi’n 75, peidiwch â chanslo eich Debyd Uniongyrchol nac unrhyw daliad arall am eich Trwydded Deledu. Unwaith y byddwn wedi anfon cadarnhad o’ch Trwydded Deledu dros 75 atoch, fe wnawn ni ganslo eich Debyd Uniongyrchol i chi.

Os byddwn yn canslo eich Debyd Uniongyrchol ar ôl eich pen-blwydd yn 75 – a’ch bod yn gordalu – fe wnawn ni roi ad-daliad i chi am y gwahaniaeth.

Eich canllaw i gais dros 75 ar ffurf PDF (516 Kb yn agor mewn ffenestr newydd)