Sut i gael eich Trwydded Deledu

Mae sawl ffordd wahanol i chi allu prynu’ch trwydded:

Bydd y tudalennau hyn yn eich helpu i ddewis sut i gael eich trwydded ac yn rhoi gwybod i chi beth i’w wneud.

* Nid yw ‘PayPoint’ ar gael yn Ynysoedd y Sianel nac Ynys Manaw. Os ydych chi’n byw ar Ynysoedd y Sianel neu ar Ynys Manaw, gallwch dalu yn unrhyw un o ganghennau Swyddfa’r Post.

Gallwch hefyd ofyn i rywun eich helpu

Gallech ofyn i’ch:

  • Teulu
  • Ffrindiau
  • Staff cefnogi
  • Cynorthwyydd personol (PA)

Os ydych chi’n gofyn i rywun eich helpu, gwnewch yn siwr ei fod yn rhywun rydych yn ei adnabod yn dda ac yn ymddiried ynddynt. Mae hyn oherwydd y gall fod angen iddynt eich helpu i wneud pethau gyda’ch arian a’ch cyfrif banc.