dcsimg

Os ydych yn byw mewn gofal preswyl

View in English
Image of residents in a care home
elderly person with a helper

Mae’n bosib y gallech gael trwydded am ffi ostyngol.

Os ydych yn byw mewn cartref gofal preswyl neu dŷ â chymorth, fe all eich Trwydded Deledu gostio £7.50 yn unig i chi.

Gofal preswyl yw pan ydych yn byw mewn cartref gyda phobl eraill a staff i ofalu amdanoch drwy’r adeg.

Gofynnwch i’r person â chyfrifoldeb am y cartref gofal wneud cais am Drwydded Deledu i chi.