dcsimg

Trwyddedau hanner pris ar gyfer pobl ddall neu bobl â nam difrifol ar eu golwg

View in English
Image of a guide accompanying a blind person
 
Talk about it
Efallai y byddwch eisiau i rywun rydych yn ei adnabod edrych ar hyn gyda chi, er mwyn gallu ei drafod.

 

Os ydych yn ddall (â nam difrifol ar eich golwg) gallwch gael Trwydded Deledu am hanner y gost arferol.

Ac os ydych yn byw gyda rhywun sy’n ddall (â nam difrifol ar eu golwg), gallwch gael Trwydded Deledu am hanner y gost o hyd. Cofiwch wneud cais am y drwydded yn eu henw nhw.


guide dog icon

Sut i gael eich Trwydded Deledu am ffi ostyngol:

Bydd angen i chi brofi eich bod chi, neu’r sawl rydych yn gwneud cais ar ei ran, yn ddall (â nam difrifol ar eich golwg).

Felly, pan fyddwch yn anfon eich ffurflen gais atom, cofiwch gynnwys copi o un o’r dogfennau isod (peidiwch ag anfon y dogfennau gwreiddiol):

  • CVI (Tystysgrif Nam ar y Golwg)
  • Tystysgrif BD8
  • Tystysgrif neu ddogfen a gyhoeddwyd gan awdurdod lleol sy'n dangos eich bod yn ddall (â nam difrifol ar eich golwg)
  • Copi o dystysgrif gan offthalmolegydd (llawfeddyg llygaid), sy’n datgan eich bod yn ddall (â nam difrifol ar eich golwg).

Ddim yn gwybod rhif eich trwydded?


contact us icon

Dyma ddylech chi ei wneud nesaf:

1.  Ar ôl cwblhau’r ffurflen ar lein, argraffwch gopi.

2.  Rhowch y canlynol mewn un amlen:

  • eich ffurflen gais wedi’i chwblhau
  • siec i dalu am y Drwydded Deledu
  • copi o’r ddogfen sy’n profi eich bod yn ddall (â nam difrifol ar eich golwg)
  • eich hysbysiad adnewyddu trwydded, neu rif eich Trwydded Deledu os oes gennych drwydded ar hyn o bryd.

3.  Postiwch yr amlen, gyda stamp arni, at y cyfeiriad yma:

TV Licensing
Blind Concession Group
Darlington
DL98 1TL

question mark icon

A oes arnoch angen rhagor o gymorth? Gallwch siarad ag un o’n cynghorwyr ar 0300 790 6114*.

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.