dcsimg

Sut i dalu am Drwydded Deledu

View in English
Image of a woman paying for a TV Licence with a credit or debit card
 
Talk about it
Efallai y byddwch eisiau i rywun rydych yn ei adnabod edrych ar hyn gyda chi, er mwyn gallu ei drafod.

Mae Trwydded Deledu safonol yn costio £159

Gallech:

Mae yna wahanol ffyrdd y gallwch dalu am Drwydded Deledu:

Calendar icon

Gallwch drefnu Debyd Uniongyrchol

Gallwch drefnu i daliadau gael eu gwneud yn syth o’ch cyfrif banc gyda Debyd Uniongyrchol. Gallwch:

  • dalu cyfanswm cost eich trwydded unwaith y flwyddyn
  • talu swm llai bob mis
  • talu unwaith bob 3 mis. Oherwydd y byddwch yn gwneud y rhan fwyaf o’r taliadau ar ôl i chi dderbyn eich trwydded, mae yna dâl ychwanegol o £1.25 bob 3 mis pan fyddwch yn talu fel hyn.

I drefnu Debyd Uniongyrchol gyda ni bydd arnoch angen rhif eich cyfrif banc a’ch côd didoli.

Credit/debit card icon

Gallwch dalu gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd

Gallwch ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd i dalu am gyfanswm eich Trwydded Deledu (£159).

Ffoniwch ni ar 0300 790 6165* neu talwch ar lein.

TV Licensing payment card icon

Neu, gallwch dalu symiau llai gyda cherdyn debyd neu gredyd os byddwch yn gwneud cais am gerdyn talu Trwyddedu Teledu.

Gallwch ddefnyddio’r cerdyn yma i dalu bob wythnos neu bob mis mewn unrhyw PayPoint, dros y ffôn, trwy neges testun neu ar lein.

Ffoniwch 0300 555 0286* i gael cerdyn talu Trwyddedu Teledu.

PayPoint logo icon

Gallwch dalu am eich trwydded mewn unrhyw PayPoint

Mae safleoedd PayPoint i’w cael mewn llawer o siopau, siopau papurau newydd ac archfarchnadoedd.

Talu gyda’i gilydd mewn unrhyw PayPoint

Gallwch dalu am eich Trwydded Deledu mewn PayPoint gan ddefnyddio arian parod neu gerdyn debyd. Yn syml iawn, dywedwch wrth y sawl sydd y tu ôl i'r cownter eich bod eisiau talu am Drwydded Deledu. Fe fyddan nhw'n gofyn am eich enw, eich cyfeiriad a'ch côd post. Os ydych yn adnewyddu eich Trwydded Deledu, dangoswch y llythyr atgoffa iddyn nhw. Wedyn fe fyddan nhw'n gofalu am y gweddill.


Neu talwch symiau llai mewn unrhyw PayPoint

Gallwch hefyd rannu cost eich Trwydded Deledu trwy dalu amdani fesul tipyn mewn unrhyw PayPoint. Ond yn gyntaf, bydd angen i chi gael cerdyn talu Trwyddedu Teledu gennym. I gael eich cerdyn chi, ffoniwch 0300 555 0286*.

Gallwch ddefnyddio'r cerdyn yma i dalu bob wythnos neu bob mis gydag arian parod neu gerdyn debyd mewn unrhyw PayPoint. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i dalu dros y ffôn, trwy neges testun, neu ar lein.

Ffoniwch 0300 555 0286* i gael cerdyn talu Trwyddedu Teledu

Channel Islands maps icon

Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw

Yn Ynysoedd y Sianel neu yn Ynys Manaw, gallwch dalu am eich Trwydded Deledu yn eich swyddfa bost leol yn hytrach nag mewn PayPoint.

cheque icon

Neu gallwch anfon siec atom yn y post

Rhaid i'r siec fod am swm llawn y Drwydded Deledu (£159). Cofiwch ysgrifennu eich enw a’ch cyfeiriad ar y cefn. Anfonwch y siec at:

TV Licensing
Darlington
DL98 1TL

 
Pound sign and question mark icon

Sut gallwn ni helpu

Os ydych yn cael trafferth talu am eich Trwydded Deledu, edrychwch ar yr hyn y gallwn ei wneud i helpu

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.