dcsimg

Beth i’w wneud os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw

View in English
Image of a family looking at a tablet device
 
Talk about it
Efallai y byddwch eisiau i rywun rydych yn ei adnabod edrych ar hyn gyda chi, er mwyn gallu ei drafod.

question mark icon

Pryd y bydd arnoch angen Trwydded Deledu:

Bydd arnoch angen Trwydded Deledu os ydych chi (neu rywun sy’n byw gyda chi):

  • yn gwylio neu’n recordio rhaglenni teledu yn fyw ar unrhyw sianel neu ddyfais
  • NEU
  • yn lawrlwytho neu’n gwylio unrhyw raglenni'r BBC ar BBC iPlayer.
Credit/debit card icon

Sut gallwch brynu Trwydded Deledu:

Mae rhai o’r ffyrdd y gallwch dalu am Drwydded Deledu yn wahanol yn Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Er enghraifft, os ydych yn byw yn Ynysoedd y Sianel, gallwch dalu am eich Trwydded Deledu yn eich swyddfa bost leol.


Aged 75 birthday card icon

Trwyddedau Teledu dros 75 yn Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw:

Hefyd, mae rheolau gwahanol yn gymwys i Drwyddedau Teledu dros 75 yn Ynys Manaw, Jersey, Guernsey a Sark.