dcsimg
 

Beth yw Cynllun Talu Syml Trwyddedu Teledu?

Beth yw'r Cynllun Talu Syml?

Cafodd y Cynllun Taliad Syml ei greu ar gyfer y rhai sydd mewn anhawster ariannol.

Mae cwsmeriaid sy’n gymwys yn cael dewis un ai gynllun talu bob pythefnos neu bob mis sy’n rhannu cost trwydded dros 12 mis, sy'n wahanol i gynlluniau talu ar hyn o bryd. Mae'r Cynllun Talu Syml yn hyblyg hefyd os bydd taliad yn cael ei fethu, oherwydd mae'n bosib ei rannu dros weddill y cynllun yn hytrach na gorfod talu dwbl y swm y tro nesaf. Os bydd taliadau yn cael eu methu dri mis ar ôl ei gilydd, bydd cwsmeriaid yn cael eu tynnu oddi ar y Cynllun Talu Syml.

Pwy sy’n gymwys i ymuno â'r Cynllun Talu Syml?

Mae cwsmeriaid yn gymwys i gymryd rhan:

 • wedi cael ymweliad gan Swyddog Ymholiad Trwyddedu Teledu i wirio a oes angen trwydded arnynt.
 • os oedd ganddyn nhw dwydded o'r blaen a gafodd ei chanslo o fewn y chwe mis diwethaf oherwydd iddyn nhw fethu taliadau.
 • os ydyn nhw’n wynebu trafferthion ariannol ac yn cael eu cyfeirio gan sefydliad cyngor ariannol sy ddim yn gwneud elw. Rydym yn derbyn pobl sy’n cael eu cyfeirio gan sefydliadau sy ddim yn gwneud elw fel elusennau neu adrannau cyngor ariannol awdurdodau lleol, ond allwn ni ddim derbyn pobl sy’n cael eu cyfeirio gan sefydliadau masnachol.
 • Cynllun Talu Syml o fewn y 12 mis blaenorol

Os hoffech gael gair â rhywun am eich sefyllfa ariannol, mae yna lawer o sefydliadau sy ddim yn gwneud elw sy’n cynnig cyngor cyfrinachol, annibynnol ac am ddim. Gall unrhyw sefydliad sy ddim yn gwneud elw sy’n darparu’r gwasanaeth yma eich cyfeirio atom ni i ymuno â’r Cynllun Talu Syml, ac rydym wedi cynnwys manylion cyswllt ar gyfer rhai o’r sefydliadau yma isod:

 • Advice NI
  0289 064 5919
 • Citizens Advice (Lloegr)
  0344 411 1444
 • Cyngor ar Bopeth Cymru
  0344 477 2020
 • Citizens Advice Scotland
  0808 800 9060
 • Ymddiriedolaeth Cynghori Ariannol / Y Llinell Ddyled Genedlaethol
  0808 808 4000
 • Stepchange
  0800 138 1111
 • Citizens Advice Northern Ireland
  Ewch i citizensadvice.co.uk/offices i ddod o hyd i'ch cangen leol
 • Cristnogion Yn Erbyn Tlodi
  01274 760720

Sut mae taliadau'n cael eu gwneud i'r Cynllun Talu Syml?

Gall cwsmeriaid cymwys hefyd gael eu cyfeirio at y Cynllun Taliad Syml gan yr elusennau cyngor dyled canlynol os ydyn nhw'n wynebu anawsterau ariannol:

 • Dros y cownter mewn unrhyw siop PayPoint (neu mewn swyddfa bost os ydych yn byw yn Ynys Manaw)
 • trwy wefan y Cynllun Talu Syml
 • trwy ap TVL Pay – chwiliwch am ‘TVL Pay’ yn y siop apiau ar eich ffôn symudol a gallwch lawrlwytho’r ap am ddim
 • trwy ddolen Paythru sy’n cael ei hanfon i ffôn clyfar trwy neges destun
 • dros y ffôn

Neu, gellir casglu taliadau o gyfrif banc trwy Ddebyd Uniongyrchol bob mis neu drwy drefnu Awdurdod Talu Parhaol (CPA), ble bydd taliadau'n cael eu casglu o gerdyn debyd neu gredyd bob mis neu bob pythefnos.

Dysgwch am ffyrdd eraill y gallwn helpu os ydych yn cael trafferth talu am eich trwydded.

General information about TV Licensing is available in other languages: