dcsimg

Eich helpu i osgoi twyll Trwyddedu Teledu – a sut i riportio twyll

View in English
Image of a laptop and mobile phone with an email alert on each screen

Yn anffodus, mae twyllwyr yn dal i dargedu cwsmeriaid Trwyddedu Teledu. Ar y dudalen yma rydym yn rhoi cyngor i’ch helpu i sylwi ar e-byst Trwyddedu Teledu ffug. Mae gennym gyngor ar wahân hefyd ar dwyll trwy negeseuon testun a thros y ffôn.

Eisoes wedi rhoi eich manylion personol ar safle amheus? Fe ddylech riportio hynny i Action Fraud neu eu ffonio ar 0300 123 2040. Os oedd hyn yn cynnwys manylion cerdyn neu gyfrif banc, dylech gael gair â’ch banc ar unwaith.

Wedi derbyn e-bost ffug (a heb roi unrhyw fanylion)?

Mae Trwyddedu Teledu yn cefnogi gwaith Canolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC) y llywodraeth i helpu i atal twyllwyr.

Fe ddylech anfon unrhyw e-byst amheus ymlaen at report@phishing.gov.uk ac fe fyddan nhw’n ymchwilio. Os bydd yr e-bost wedi’i gysylltu â gwefan ffug fe fydd yn cael ei chau neu ei hatal.


Beth yw’r prif bethau y dylech fod yn chwilio amdanynt?

Content Server Image Fe fyddwn ni’n cynnwys yr enw a/neu ran o’ch côd post yn ein negeseuon e-bost. Bydd llawer o negeseuon ffug yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost yn unig neu’n dweud ‘Annwyl Gwsmer’.

Content Server Image Byddwn yn anfon ein negeseuon e-bost o donotreply@tvlicensing.co.uk (neu donotreply@spp.tvlicensing.co.uk).

Cymerwch olwg ar y cyfeiriad e-bost. Bydd twyllwyr yn aml yn cuddio’r gwir gyfeiriad e-bost y maen nhw’n ei ddefnyddio. Ar eich dyfais, dewiswch enw’r anfonwr (neu gyfeiriad e-bost) i ddangos y cyfeiriad e-bost gwirioneddol.


Beth mae e-byst ffug yn ei ddweud - neu’n gofyn i chi ei wneud?

Content Server Image Bydd e-byst ffug yn aml yn dweud wrthych fod angen i chi wneud taliad brys. Fyddwn ni ddim yn e-bostio cwsmeriaid ynglŷn â thaliadau oni bai eu bod wedi methu taliad. Gallwch fewngofnodi (yn Saesneg) i’ch cyfrif i weld a yw hyn yn wir.

Content Server Image Byddan nhw’n aml yn dweud y gallwch gael ad-daliad neu drwydded ratach. Wnawn ni byth wneud hyn oni bai eich bod chi wedi cysylltu â ni ynglŷn ag ad-daliad a’n bod yn eich ateb.

Content Server Image Gall e-byst ffug ddangos rhif trwydded ffug. Mae rhif eich trwydded i’w weld ar lythyrau y byddwn yn eu hanfon atoch, neu chwiliwch ym mlwch derbyn eich e-bost am e-byst oddi wrth donotreply@tvlicensing.co.uk’ (neu ‘donotreply@spp.tvlicensing.co.uk’).


Os ydych wedi clicio ar ddolen, a ydych chi ar wefan go iawn Trwyddedu Teledu?

Content Server Image Cymerwch olwg ar y cyfeiriad gwe. Gwnewch yn siwr eich bod yn tvlicensing.co.uk neu spp.tvlicensing.co.uk

Content Server Image Wnawn ni ddim gofyn am:


  • enw eich mam cyn iddi briodi
  • eich dyddiad geni (oni bai eich bod dros 74 ac yn gwneud cais am Drwydded Deledu am ddim)
  • manylion eich cerdyn i wneud taliad a fethwyd NES BYDDWCH wedi mewngofnodi gan ddefnyddio rhif eich trwydded, cyfenw a chôd post.

Angen help i weld a yw e-bost Trwyddedu Teledu yn ddilys?

Dyma enghraifft o e-bost go iawn Trwyddedu Teledu. Rydym wedi’i labelu i’ch helpu i weld a yw e-bost a gawsoch yn ffug.

Image of email with scam features highlighted in Welsh

1. Edrychwch ar yr anfonwr

Bydd e-byst dilys Trwyddedu Teledu yn cael eu hanfon o donotreply@tvlicensing.co.uk neu donotreply@spp.tvlicensing.co.uk.

Ar gyfrifiadur neu liniadur, fe ddylech allu gweld y cyfeiriad e-bost go iawn rhwng y symbolau < >. Ond ar ddyfais symudol, mae’n bosib y bydd angen dewis enw’r anfonwr i weld y cyfeiriad.

Content Server Image TV Licensing <donotreply@tvlicensing.co.uk>

Content Server Image TV Licensing <note81.co.uk>

2. Côd post rhannol

Os ydych wedi rhoi manylion eich côd post i ni, bydd e-byst oddi wrthym yn cynnwys rhan o’ch côd post a/neu yr enw ar y drwydded.

3. Chwiliwch am eich enw

Os ydych wedi rhoi eich enw i ni, yna fe fyddwn bob amser yn eich cyfarch gan ddefnyddio eich enw olaf a theitl. Fydd y wybodaeth honno ddim gan y twyllwyr fel arfer. Felly, gwyliwch rhag e-byst sydd ond yn cyfeirio atoch fel “Annwyl gleient” neu “Annwyl gwsmer” – neu sy’n defnyddio eich cyfeiriad e-bost yn unig (neu ran ohono).

4. Edrychwch ar sillafu a gramadeg

Oherwydd bod twyllwyr yn methu defnyddio cyfeiriadau dilys Trwyddedu Teledu neu gyfeiriadau e-bost, fe fyddan nhw’n ceisio defnyddio sillafiadau ychydig yn wahanol – chwiliwch am bethau fel heiffen ac atalnod llawn mewn lleoedd rhyfedd.

Byddwch yn amheus hefyd os oes camgymeriadau yn yr e-bost gyda phriflythrennau neu wallau gramadegol eraill, fel atalnodau llawn ar goll – gallai hyn fod yn dwyll.

5. Edrychwch ar y dolenni

Gwyliwch rhag e-byst sy’n addo arian/ad-daliad. Er enghraifft, ymadroddion fel, “cliciwch isod i gael eich ad-daliad”, wedi’i ddilyn gan gais i ddarparu manylion eich cerdyn credyd neu fanylion banc (fydden ni byth yn prosesu ad-daliad fel hyn).

Dylech bob amser edrych ar ddolenni mewn e-bost cyn clicio neu dapio arnynt.

image of a laptop device Os ydych ar gyfrifiadur
Symudwch eich llygoden dros y ddolen (ond peidiwch â chlicio arni). Bydd hyn yn datgelu enw’r cyfeiriad gwe rydych yn cael eich anfon ato.

image of a tablet device Os ydych ar ffôn clyfar neu dabled
Pwyswch ar y ddolen a’i dal i lawr (peidiwch â rhyddhau tra bo chi ar y ddolen). Bydd hyn yn datgelu enw’r cyfeiriad gwe rydych yn cael eich anfon ato.

Rwyf wedi derbyn llythyr ynglŷn â phroblem wrth drefnu fy Nebyd Uniongyrchol misol

Ydych chi wedi ceisio mewngofnodi i’n Cynllun 75+ yn ddiweddar a derbyn llythyr ynglŷn â’ch Debyd Uniongyrchol sy’n gofyn i chi ein ffonio ar 0300 790 6146 neu 0300 790 6070?

Mae hwn yn llythyr dilys gan Drwyddedu Teledu. Does dim i boeni amdano. Dysgwch fwy (yn Saesneg).

Dal i amau twyll posib?

STOPIO. GWIRIO. GOFYN. - Sut i adnabod negeseuon dilys gan Drwyddedu Teledu, a sut i sylwi ar Trwyddedu Teledu y twyllwyr. (PDF - 356 Kb yn agor mewn ffenestr newydd).

 

Angen mwy o gymorth neu gyngor?

 

General information about TV Licensing is available in other languages: