Croeso i Ganolfan Cyfryngau Trwyddedu Teledu

Mae ein canolfan cyfryngau'n cynnwys adnoddau a gwybodaeth i newyddiadurwyr am Trwyddedu Teledu.

Datganiadau i'r Wasg Trwyddedu Teledu

Mae ein datganiadau i'r wasg ar gael yn Saesneg, neu yn Gymraeg os gofynnwch chi.

I wneud cais am gyfieithiad Cymraeg o un o'n datganiadau i'r wasg, anfonwch e-bost atom yn: media.enquiries@tvlicensing.co.uk

 

Trwyddedu Teledu - Ffeithiau

  • Mae tua 25 miliwn o drwyddedau mewn grym ar hyn o bryd, y nifer fwyaf erioed
  • Mae tua 31 miliwn o gyfeiriadau yn y Deyrnas Unedig ar gronfa ddata Trwyddedu Teledu
  • Gwnaeth swyddogion ymholiad Trwyddedu Teledu oddeutu 3.8 miliwn o ymweliadau yn 2012/13.
  • Mae'r swyddogion ymholiad yn dal cyfartaledd o bron i 1,000 o osgowyr y dydd gyda'i gilydd.
  • Casglodd Trwyddedu Teledu refeniw o £3.7bn yn 2012/13, £6.7 miliwn yn fwy na'r flwyddyn flaenorol
  • Roedd costau casglu yn 2012/13 yn £111 miliwn, dim ond 3 y cant o gyfanswm y refeniw.
  • Yn y flwyddyn ddiwethaf, gwerthwyd 2.8 miliwn o drwyddedau ar-lein, cynnydd o 2.5 miliwn y llynedd ac yn cynrychioli bron i draean (34 y cant) gwerthiant ac eithrio adnewyddiadau debyd uniongyrchol a thrwyddedau Dros 75 (sy’n cael eu hadnewyddu’n awtomatig).
  • Mae Trwyddedu Teledu yn cynhyrchu llenyddiaeth mewn 18 o ieithoedd ac yn cynnig 180 o ieithoedd trwy wasanaethau trwyddedu yn ei ganolfannau galwadau. Mae'r wefan yn cynnig gwybodaeth mewn 16 o ieithoedd.

Trwyddedu Teledu - Rhagor o Ffeithiau a Ffigurau

 

Ymholiadau

Ymholiadau'r Cyfryngau Cymraeg

Gall newyddiadurwyr sydd ag ymholiadau ffonio 0800 804 7682 neu anfon e-bost at:
media.enquiries@tvlicensing.co.uk

Ymholiadau Cwsmeriaid

Ar gyfer ymholiadau gwasanaeth cwsmeriaid, ffoniwch 0300 790 6042 neu anfonwch e-bost atom yn:
trwyddedu.teledu@tvlicensing.co.uk

 

Gael hyd i ni

Twitter icon Dilynwch ni ar Twitter
@TVLicensingNews

YouTube icon Gwyliwch ein fideos ar ein
sianel YouTube

Flickr icon Dewch o hyd i ddelweddau Trwyddedu Teledu ar Flickr