dcsimg

Beth i'w wneud os nad oes arnoch angen Trwydded Deledu

View in English
Image of a woman giving advice to
 
Talk about it
Efallai y byddwch eisiau i rywun rydych yn ei adnabod edrych ar hyn gyda chi, er mwyn gallu ei drafod.

No device icon

Cofiwch, does arnoch ddim angen Trwydded Deledu os:

  • nad ydych yn gwylio neu'n recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel neu ddyfais
  • AC
  • nad ydych yn gwylio neu'n lawrlwytho unrhyw raglenni'r BBC ar BBC iPlayer.

Does arnoch ddim angen Trwydded Deledu chwaith os yw eich cartref yn wag ac nad oes neb yn byw yno.

contact us icon

Os nad oes arnoch angen trwydded, rhowch wybod i ni.

Gallwch:

  • ddweud wrthym ar y wefan yma
  • siarad â ni ar 0300 790 6114*
  • ysgrifennu atom yn TV Licensing, Darlington DL98 1TL.

Unwaith y byddwch yn dweud wrthym nad oes arnoch angen Trwydded Deledu, byddwn yn rhoi’r gorau i anfon llythyrau atoch. Efallai y byddwn yn anfon Swyddog Trwyddedu Teledu i'ch cartref, i gadarnhau nad oes arnoch angen trwydded. Fe wnawn ni gysylltu â chi eto ar ôl 2 flynedd, i sicrhau nad oes arnoch angen trwydded o hyd.


Pam mae angen i chi ddweud wrthym:

Efallai y byddwn yn anfon swyddog i’ch cartref oherwydd, os na fyddwch yn cael Trwydded Deledu pan fydd arnoch angen un, fe fyddwch yn torri'r gyfraith. Mae hyn yn golygu y gallech orfod mynd i’r llys ac fe allech gael dirwy. Gallai’r ddirwy fod hyd at £1,000. Yn Guernsey, gall y ddirwy fod hyd at £2,000.

*Nid yw galwadau i’n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed o ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys yn rhad ac am ddim.