I gael gwybod a arnoch angen Trwydded Deledu

A oes angen i chi gael un?


Cewch wybod trwy ateb y cwestiynau yma:

  1. Ydych chi'n gwylio neu'n recordio rhaglenni wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu (rydym yn galw hyn yn 'deledu byw')?
  2. Ydych chi'n gwylio neu'n lawrlwytho rhaglenni'r BBC ar iPlayer?

Os gwnaethoch chi ddweud YDW i'r NAILL NEU'R LLALL o'r cwestiynau yma, MAE arnoch angen Trwydded Deledu.

Os gwnaethoch chi ddweud NAC YDW i'r DDAU gwestiwn, does arnoch DDIM angen Trwydded Deledu.


Find out if you need a Licence video Gwyliwch ein fideo YouTube i gael gwybod pryd mae arnoch angen Trwydded Deledu. (Yn Saesneg)

Gallwch wylio teledu mewn llawer o ffyrdd gwahanol:

TV Ar set deledu
laptop Ar gyfrifiadur neu liniadur
mobile Ar ffôn symudol
tablet Ar dabled (fel iPad)
console Gyda chonsol gemau (fel PlayStation neu Xbox)
digibox Gyda bocs digidol (neu digibox) wedi'i gysylltu i'ch teledu (fel Sky, Virgin, BT TV, Now TV, Apple TV)
DVD Gyda pheiriant recordio Blu-ray, DVD neu fideo

Mae arnoch angen Trwydded Deledu os ydych yn defnyddio unrhyw beth i wylio teledu byw ar unrhyw sianel, neu raglenni'r BBC ar iPlayer.

Un Drwydded Deledu yn unig sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich cartref.


Faint mae Trwydded Deledu yn ei gostio?

Mae Trwydded Deledu safonol yn costio £150.50. I gael gwybod sut i brynu un.

Fe allech dalu llai am eich trwydded neu ei chael am ddim:


Rhowch wybod i ni os nad oes arnoch angen Trwydded Deledu.

Os nad ydych yn gwylio teledu byw ar unrhyw sianel, ac nad ydych yn gwylio unrhyw rai o raglenni’r BBC ar iPlayer, does arnoch ddim angen Trwydded Deledu. Does arnoch ddim angen un chwaith os yw eich cartref yn wag ac nad oes neb yn byw yno.


Os nad oes arnoch angen trwydded, rhowch wybod i ni. Wedyn wnawn ni ddim anfon unrhyw lythyrau atoch am tua dwy flynedd. Os yw hynny oherwydd bod eich cartref yn wag, wnawn ni ddim ysgrifennu atoch am tua chwe mis.


Os nad oes arnoch angen trwydded:

Gallwn anfon swyddog Trwyddedu Teledu i'ch cartref i gadarnhau bod yr hyn a ddywedoch wrthym yn gywir. Rhaid i ni wneud hyn oherwydd bod angen trwydded mewn gwirionedd ar rai pobl fydd yn dweud wrthym nad oes arnynt angen trwydded.


Os na fyddwch yn cael Trwydded Deledu pan fydd arnoch angen un fe fyddech yn torri'r gyfraith. Mae hyn yn golygu y gallech gael eich erlyn a dirwy o hyd at £1,000.


Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth, edrychwch ar y tudalennau eraill yn yr adran yma neu ffoniwch ni ar 0300 790 6042*.

 


*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.