Ffyrdd o dalu

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybod i chi sut allwch chi dalu am eich Trwydded Deledu

Debyd Uniongyrchol

Mae Debyd Uniongyrchol yn daliad a drefnwch i’w wneud o’ch cyfrif banc. Gall Debyd Uniongyrchol fod yn dda oherwydd does dim rhaid cofio pryd i dalu, mae’r banc yn gwneud hyn i chi. Gallwch ddefnyddio Debyd Uniongyrchol i dalu cyfanswm cost eich trwydded unwaith y flwyddyn. Neu gallwch dalu mewn symiau llai unwaith y mis neu bedair gwaith y flwyddyn. Os byddwch yn talu bedair gwaith y flwyddyn, rhaid i chi dalu £5 ychwanegol.


Talu gyda’ch cerdyn credyd neu’ch cerdyn debyd

Mae cerdyn credyd yn gadael i chi fenthyg arian i dalu am bethau. Yna mae’n rhaid i chi dalu’r arian a fenthycoch yn ôl ac ychydig mwy hefyd. Mae’r swm ychwanegol yn cael ei alw’n llog.

Gallwch ddefnyddio’r cardiau credyd yma i dalu am eich Trwydded Deledu

  • Visa
  • MasterCard

Mae cerdyn debyd yn gadael i chi dalu am bethau yn defnyddio’r arian sydd gennych yn y banc.

Gallwch ddefnyddio’r cardiau debyd yma i dalu am eich Trwydded Deledu

  • Maestro
  • Delta
  • Visa Electron

Talu gydag arian parod

Gallwch ddefnyddio’r cynllun talu arian parod i dalu am eich Trwydded Deledu Gyntaf mewn chwe mis.

Gallai hyn gostio tua £6 yr wythnos neu tua £25.10 os ydych chi’n dewis talu bob mis.

Gallwch dalu fel hyn lle byddwch yn gweld arwyddion PayPoint*, mewn llefydd fel eich siop leol neu archfarchnad.

I gael gwybod mwy am y cynllun talu arian parod, ffoniwch 0300 555 0286*.


Anfon siec atom

Gallech anfon siec yn y post hefyd.

Dysgwch am ffyrdd eraill i dalu

* Nid yw PayPoint ar gael yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw. Os ydych yn byw ar Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, gallwch dalu yn eich swyddfa bost leol.

Os ydych yn teimlo eich bod yn cael trafferth talu am eich Trwydded Deledu, edrychwch ar yr hyn y gallwn ei wneud i helpu.
*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.