Os ydych chi'n symud tŷ

Mae’r Drwydded Deledu ar gyfer eich cartref. Os byddwch yn symud ty, gallwch newid eich Trwydded Deledu i’ch cyfeiriad newydd ar ein gwefan.

Newid eich trwydded i’ch cyfeiriad newydd

Neu ffoniwch ni i roi gwybod eich bod wedi symud ty (neu y byddwch yn symud yn fuan iawn).

Ffoniwch 0300 790 6042*.


 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.