Os ydych chi'n byw ar Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw

Mae gwahanol reolau ar gyfer Trwyddedu Teledu ar Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw.

Er enghraifft, os ydych chi'n byw ar Ynysoedd y Sianel, gallwch dalu am eich Trwydded Deledu yn eich Swyddfa'r Post lleol.

Ffoniwch i gael rhagor o wybodaeth.