Os ydych yn byw mewn gofal preswyl

Mae hyn pan fyddwch yn byw mewn cartref gyda phobl eraill gyda staff i ofalu amdanoch drwy'r amser.

Gall y sawl sy’n gyfrifol am y cartref wneud cais (gofyn) am drwydded ar eich cyfer.  Ni fydd cost y drwydded hon yn fwy na £7.50.

Gofynnwch i’r sawl sy’n gyfrifol am y cartref i wneud hyn ar eich rhan.