Trwyddedau hanner pris ar gyfer pobl ddall neu bobl â nam difrifol ar eu golwg

Os ydych chi wedi cofrestru'n ddall neu â nam difrifol ar eich golwg gallwch gael Trwydded Deledu am hanner y pris arferol.

Rhaid i chi brofi eich bod yn ddall neu â nam difrifol ar eich golwg er mwyn cael Trwydded Deledu am hanner y pris arferol.

Sut mae cael eich Trwydded Deledu

Gwnewch gais ar-lein neu ffoniwch 0300 790 6042* a byddwn ni'n dweud wrthych chi beth i'w wneud a sut mae talu.

Os ydych chi'n byw gyda rhywun sy'n ddall neu â nam difrifol ar ei olwg, gwnewch yn siwr fod y drwydded yn ei enw ef.  Fel hyn, gallwch gael y drwydded am hanner y pris. 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.