Trwydded am ddim i bobl dros 75 oed

Newidiadau i'r gyfraith ar gyfer Ynys Manaw a Guernsey.
O 1 Medi 2016, fyddwch chi ddim yn gallu gwneud cais am drwydded deledu am ddim dros 75, neu drwydded tymor byr i bobl sydd yn 74 oed os ydych yn byw ar Ynys Manaw neu Guernsey. Gallech dal gael help i dalu os ydych yn cael cymhorthdal incwm. Darganfod mwy

Mae arnoch angen Trwydded Deledu i wylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel, neu lawrlwytho neu wylio unrhyw rai o raglenni'r BBC ar iPlayer – yn fyw, wrth ddal i fyny neu ar alw. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais a darparwr rydych yn eu defnyddio.

Os ydych yn 75 oed neu hŷn, gallwch gael eich trwydded deledu am ddim

Byddwch yn dal i allu cael Trwydded Deledu os ydych yn byw gyda phobl sy’n iau na chi.

Os ydych chi’n 74 oed gallwch brynu trwydded deledu fyrdymor.

Bydd hyn yn costio llai na thrwydded lawn. Bydd yn parhau nes eich bod yn 75 pan fyddwch yn cael trwydded am ddim.

Sut i gael eich trwydded am ddim neu fyrdymor

Yn gyntaf, bydd angen eich Rhif Yswiriant Gwladol. Os nad oes gennych hwn, byddwn yn gofyn i chi ddarparu ffordd arall o brofi eich oed.

Nesaf, ymgeisiwch nawr yn defnyddio ein gwefan neu ffoniwch 0300 790 6042*. Os ydych chi’n talu am eich trwydded deledu yn defnyddio cerdyn talu neu gerdyn cynilo Trwydded Deledu, ffoniwch 0300 555 0286*.

Nid yw trwyddedau byrdymor ar gael ar Sark na Jersey. 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.