Prynwch eich Trwydded gan ddefnyddio PayPoint*

Gallwch ddefnyddio arian parod neu’ch cerdyn debyd i dalu’r swm llawn am eich Trwydded Deledu, neu gallwch dalu mewn rhandaliadau.

Rhandaliadau yw pan fyddwch yn talu am rywbeth ychydig ar y tro.

Dywedwch wrth bwy bynnag sydd tu ôl i’r cownter eich bod eisiau talu am eich Trwydded Deledu. Dywedwch beth yw’ch enw a'ch cyfeiriad. Cofiwch roi’ch cod post. Byddant yn gofalu am y gweddill.

* Nid yw PayPoint ar gael yn Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw. Os ydych yn byw ar Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, gallwch dalu yn eich swyddfa bost leol.

Chwilio am eich PayPoint agosaf

Ffoniwch 0300 790 6137* i ddod o hyd i’ch PayPoint agosaf. 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.