Prynwch eich Trwydded nawr gan ddefnyddio Debyd Uniongyrchol

Chwiliwch am fanylion eich cyfrif banc cyn cychwyn. Cewch hyd i'r rhain ar eich cyfriflen banc.

Nesaf, penderfynwch a ydych eisiau talu yn defnyddio’r wefan neu dros y ffôn.

Talu nawr yn defnyddio'n gwefan

I dalu dros y ffôn, ffoniwch 0300 790 6042.


 

*Nid yw galwadau i'n rhifau 0300 yn costio dim mwy na galwad ar gyfradd genedlaethol i rif 01 neu 02, boed ar ffôn symudol neu linell dir. Os ydych yn cael munudau cynhwysol gyda'ch ffôn symudol neu linell dir, bydd galwadau i rif 0300 yn cael eu cynnwys.