Macluumaad ku saabsan Liisanka TVga

Sharciga waa badaalmay. Laga bilaabo 1 bishi sagaalad sanaadka 2016, waxa aad u baahaan doontaa liisan TV si aad u daawato mise u degsaato barnaamijyada BBC u bahaan tahay, oo ay ku jiraan TV ka qabsashaada laga helo BBC iPlayer. Ha illoobin, waxaad weli u baahan tahay liisankaaga si aad u daawataan TV si toos ah (oo ay ku jirta iPlayer). Sidaa daradeed, haddii aad hore u laheed liisan, wax deerad uma bahaantid.

Waa inaad haystaa Liisan TV haddii aad daawato ama aad duubato barnaamijyada marka laga sii deynayo TVga ama toos looga siideynayo adeeg TV onlayn ah, aalad kasta ha noqotee. Liisanka TVga midabka leh caadi ahaan wuxuu kugu kacayaa £145.50 - waxaad bixin kartaa islamar kaliya ama qiiimaha ayaad ku baahsan kartaa wakhti. Boggan ayaa waliba adiga kuu sheegaya siyaabaha kala duwan ee aad ku bixin karto, liisannada ganacsiyada, iyo haddii aad uqalanto ka-dhaafid iyo in kale.

Xiriirinta boggan ku yaal ayaa taga bogag Ingiriisi ku qoran. Haddii aad jeceshahay inaad nala hadashid, fadlan ka soo wac Khadka Luqadda lambarka 0300 790 6044*.


Ma u baahan tahay liisan TV?

Markay tahay gudaha United Kingdom, Channel Islands iyo Isle of Man, waxaad u baahan tahay inaad lahaato Liisan TV haddii aad daawato ama aad duubato barnaamijyada markay ka soo baxayaan TVga ama si toos ah uga baxaan adeeg TV onalyn ah . Taasi waxay khusaysaa barnaamij kasta, iyo luqad kasta, oo laga helo meel kasta oo adduunka ah.

Waxa kale oo ay khuseysaa aalad kasta ha noqotee oo aad u isticmaalayso inaad ku daawato ama ka duubato barnaamijyadan, oo ka midka yihiin:

 • TVyada
 • kombiyuutarrada laabtobka ama dhesktobka
 • kombiyuutarrada taableetka iyo kuwa jeebka
 • taleefannada kombuterka leh ee gacanta
 • aaladaha shaashadda leh ee ciyaaraha (games consoles)
 • satalaytka, keybalka iyo sanduuqyada dhijitaalka ah, iyo Duubayaasha Fiidiyaha Gaarka ah (PVRs)
 • DVD, VHS iyo duubayaasha Blu-ray
 • ama wax kasta oo kale oo ah qalab helitaan TV.

Waxaad cinwaankiiba ugu baahan tahay oo kaliya hal Liisan TV, xitaa haddii aadan isticmaalin aalado badan. Shuruudo kala duwan ayaa ku aaddan guryaha aan lahayn heshiiska kirada wadajirka ah iyo meheradaha, oo looga baahan karo liisan hal ka badan. Haddii aad leedahay guri labaad, waxaad u baahan tahay liisan u gaar ah cinwaankaas. Wixii dheeraad ah ka ogow adiga oo waca 0300 790 6044.

Guriga ma ka guurtay dhawaan?

Haddii aad guriga ka guurtay, ama faahfaahinta aan adiga kaa hayno ay khalad tahay ama ay isbeddaleen, fadlan noo sheeg faahfaahinta cinwaankaaga cusub ama noogu soo qor waraaq TV Licensing, Darlington DL98 1TL.

Ma daawatid TVga?

Haddii aadan waligaa daawan ama duuban barnaamijyada marka lagu tusayo TVga ama marka toos looga siideynayo adeeg TV onlayn ah –hadduu yahay kombiyuutar, taablet, taleefanka gacanta, kuwa ciyaarta ee shaashadaha leh, sanduuqa dhijitaalka ah iyo duubayaasha DVD/VHS, ama aalad kasta oo kale – uma baahnid Liisan TV. Fadlan noo soo sheeg inaadan u baahanayn liisan ama naga soo wac 0300 790 6044*. Shuruudo ka duwan ayaa ku aaddan meheradaha.

Waxa dhici karta inaan arrintan ku xaqiijino booqasho degdeg ah. Sababta ay sidaas u tahayna waa iyada oo marka aan soo booqano, waxaan ogaano in shantii cinwaan ee sheegta Inayna u Baahnayn Liisan midkood runtii u baahan yahay Liisan TV.

Liisankaaga uma baahnid miyaa hadda kadib?

Haddii aadan daawan ama aadan duuban waxa markaa ka dambeeya barnaamijyada marka laga tusayo TVga iyo aalad kasta, waxaa dhici karta inaad u qalanto lacag u celin. Si wax dheeraad ah aad u ogaato, fadlan naga soo wac 0300 790 6044*.

Waa immisa Liisanka TV?

Qiimaha liisanka TVga midabka leh ayaa ah £145.50 sannadkii. Haddii aaad indhoole tahay, ama aad tahay da'da 74 ama ka wayn, waxa laga yaabaa inaad xaq u yeelato muddo gaaban, lacag ka-naaqus ama liisan bilaash ah.

Haddii aad daawato ama duubato barnaamijyo marka laga tusayo TVga ama toos looga siideynayo adeeg TV onlayn ah adiga oo aan lahayn LiisanTV, waxaad jabinaysaa sharciga. Markaa waxaad halis u noqonaysaa dacwo iyo ganaax ah illaa £1,000 (ganaaxa ugu badan ee Jersey waa £500, ganaaxa ugu badan ee Guernsey waa £2,000). Markay tahay Scotland, xeer Ilaaliyaha ayaa go'aamin doona in dambi lagugu qaado iyo in kale.

Waxaad ku bixin kartaa ama dib-ugu-cusboonaysiisan kartaa Liisanka TVga internetka kaarka lacagta ay kuugu jirto (debit card). Haddii kale, waxaad ka heli doontaa hoosta dhammaan siyaabaha kala duwan ee aad ku bixin karto lacagta liisanka. Haddii aad cusboonaysiinayso Liisanka TVga waxaad u baahan doontaa lambarkaaga liisan ee hadda aad haysato.

Sida lacagta looga bixiyo Liisankaaga TV

Waxaad u kala fidin kartaa kharashka rubuc sannad, bishii kasta ama toddobaadle, ama aad dhammaan bixin kartaa mar kaliya – sida kuugu habboon.

Habka ugu fudud ee lagu bixiyo Liisankaaga TV ayaa ah internetka, iyada oo toos loogu dallaco kaarka lacagta ay kuugu jirto ama kaarka deynta.

Siyaabaha lacagta lagu bixiyo:

Ku Dallac Toos Kaar Lacag

Adiga oo u kala fidsada kharashka Liisankaaga TV bil kasta, rubuc sanno kasta ma sannadkiiba mar. Waxaan uga qaadan doonaa lacagta liisankaaga si toos oo ootamaatik ah, si aadan marna uga welwelin inaad seegto bixinta.

Kaddib marka Ku Dallaca Tooska ee Kaarka Lacagta la dejiyo, liisankaaaga ayaa loo cusboonaysiin doonaa si toos ah sannad kasta, si aadan waligaa halis ugu noqon liisan la'aan.

Haddii aad ka guurto guriga, waxaad hubisaa inaad noo sheegto si aan ugu wareejino Liisankaaga TV cinwaankaaga cusub.

Waxaad ka samaysan karta internetka Kaarka Ku Dallaca, ama adiga oo waca 0300 790 6044* oo faahfaainta bangigaaga wata. Fadlan ogsoonow haddii aad go'aansato inaad ku bixiso rubuc sanahiiba, waxa jiri doonta ku dallac ah £1.25 oo lagu daro bixin kasta.

Kaarka ku dallaca/deynta

Ku bixi Liisankaaga TV kaar ku dallac ama deyn internet ahaan, taleefanka ama kaar ku dallac goob PayPoint (ama laan boosto markay tahay Channel Islands). Fadlan xaqiiji inaad haysato faahfaahinta liisankaaga markaad bixinayso. Haddii aad cusboonaysiinayso Lisaankaaga TV waxtar ayay leedahay, haddii aad haysato lambarka liisankaaga oo aan dhicin.

Kaarka lacag bixinta Liisanka TVga

Waxaad ku fidsan kartaa bixinta kharashka Liisankaaga TV laga bilaabo asbuucii £5.60 adiga oo isticmaala kaarka lacag bixinta. Waxaad ugu isticmaali kartaa inaad ku bixiso internetka, taleefanka, farriin tekst, ama goob kasta oo PayPoint ha ahaatee, (ama xafiis boosto ku yaal Islands Channel). Haddii aad cusboonaysiinayso Lisaankaaga TV waxtar ayay leedahay, haddii aad haysato lambarka liisankaaga oo aan dhicin.

Si wax dheeraad ah aad uga ogaato oo aad weyddiisato kaarkaaga bixinta, wac 0300 555 0286*. Wicitaanka waxa lagaga jawaabi doonaa Ingiriisi, laakiin waxaad codsan kartaa inaad la hadasho qof ku hadla luqaddaada.

Meesha lagu bixiyo:

Internet ahaan

Waxaad bixin kartaa oo aad ku maarayn kartaa Liisankaaga TVga boggayaga internetka. Waxa kale oo aad weyddiisan kartaa inaad hesho Liisanka TVga iyo wixii wada-xiriir kale ah iimayl ahaan, laakiin cinwaanka emailkaaga yaa kaliya lahaan kara xuruufo iyo tirooyin luqadda Ingiriisiga ah.

Waxaad ku bixin kartaa Liisankaaga TV kaarka ku dallaca ama deynta ama adiga dejista sameynaayo ah Ku Dallac Toos Ah.

Fadlan faahfaahinta bangigaaga soo qaado, oo xusuuso in foomka lacag bixintu noqon doono Ingiriisi.

Taleefan

Haddii aad haysato kaarka ku-dallaca ama deynta – sida Maestro, Delta, Solo, Visa ama MasterCard – waxaad ku bixin kartaa Liisankaaga TV adiga oo waca 0300 790 6044*. Fadlan hubi inaad wadato faahfaahinta kaarkaaga.

PayPoint

Waxaad tegi kartaa PayPoint kasta oo aad ka iibsan kartaa Liisan TV kaash ahaan ama kaarka ku-dallaca. Kaliya waxaad u baahan doontaa inaad siiso kaaliyaha dukaanka magacaaga iyo cinwaankaaga.

Waxa jira in ka badan 28,000 PayPoint oo ku kala yaal guud ahaan UK, oo aad ka heli doonto dukaammada yaryar, iibiyeyaasha wargeysyada, dukaammada khamriga, dukaammada waawayn iyo goobaha shidaalka. Qaar badan ayaa furan saacado badan, toddobada maalmood usbuucii. Waxaad ka heli kartaa halkan goobtaada PayPoint ee kuugu dhow ama adiga oo waca 0300 790 6137* iyo adiga oo siinya koodhka boostada (tani waa adeeg otomaatik ah oo ah Ingiriisi keliya).

Ma jiraan goobo laga helo PayPoint gudaha Channel Islands. Halkii aad ku bixin kartaa in kasta laanta xafiiska boostada.

Boostada

Waaxaad u diri kartaa jeeg TV Licensing, Darlington DL98 1TL. Fadlan ku hagaaji jeegga in la siiyo ‘TV Licensing’ oo loogu talo galay lacagta liisanka oo buuxda, oo waxaad xusuusnaataa inaad ku qorto magacaaga, cinwaankaaga iyo koodhka boostada xagga dambe ee jeegga. Fadlan lacag kaash ah ha soo dirin.

Liisannada ujrada laga dhimo iyo kuwa laga dhaafo

Waa kuwan macluumaad waxtar leh oo loogu talagalay kuwa ay da'doodu tahay 74 ama kuwa ka wayn, indho-beelka ah, iyo waliba macaamiisha meheradda iyo kuwa ku nool Channel Islands ama Isle of Man.

Ma tahay adigu, ama qof adiga kula nool ma yahay:

 • 75 sano jir ama qof ka wayn? Waxa laga yaabaa inaad uqalanto Liisan TV bilaash ah. Si aad u codsato, kaliya wac 0300 790 6044* adiga oo wata lambarka Caymiska Qaranka, ama caddayn kale oo da’da ah haddii uuna lahayn mid – qofka aad u codsanayso.
 • Ma tahay 74 sano jir? Waxaad codsan kartaa Liisan TV oo kuu shaqeeya muddo gaaban illaa taariikhda dhalashadaada 75aad. Wac 0300 790 6044* si aad u ogaato wax intaa u dheer. Haddii aad ku nooshahay Channel Islands ama Isle of Man, shruudo kala duwan ayaa jiri kara.
 • Ma tahay qof indhoole ah oo bixin kara caddaynteeda? Waxaad uqalantaa lacag dhimis 50% ah. Si aad u codsato, gal internetka oo booqo barta tvlicensing.co.uk/blind ama boostada ku soo dir nuqul fotokoobi dukumentigaaga ah diiwaangalinta arag-la'aanta – ama caddayn ka timid dhaqtarkaaga indhaha – lana socodo lambarka liisankaaga, lambarka taleefankaaga iyo jeeg lacag bixin ah oo ku socota TV Licensing, Blind Concession Group, Darlington DL98 1TL.

Ma ku nooshahay Channel Islands ama Isle of Man?

Haddii aad ku nooshayay Isle of Man ama Guernsey oo oo adiga – ama qof aad la nooshahay – uu jiro 75 sanno ama ka wayn yahay, waxaad xaq uqalantaa Liisanka TV-ga oo lacag la'aan ah.

 • Haddii aad ku nooshahay Guernsey, oo aad ka wayn tahay 65 sanno oo aad qaadato dheefaha gobolka, waxa laga yaabaa inaad uqalanto inaad sheegato liisan TV oo lacag la'aan ah. Fadlan ka wac Waaxda Sooshaal Sekuuritiga Jersey 01481 732 579.
 • Haddii aad ku nooshayay Jersey, oo aad jirto 75 ama ka wayn tahay, dakhligaaguna hooseeyo, waxa laga yaabaa inaad uqalanto inaad codsato Liisanka Tvga lacag la'aanta ah ee dadka ka wayn 75. Fadlan ka wac Waaxda Sooshaal Sekuuritiga Jersey 01534 445 505.
 • Nasiib darrose, degganayaasha Sark ee ah da'da 75 ama ka wayn uma qalmaan Lissan TV bilaash ah.
 • Ma jiraan goobo PayPoints ku dhex yaal Channel Islands, laakiin waxaad ku bixin kartaa xafiiska boosto kasta.
Macaamiisha meheradda

Goobtaada meheradda ayaa u baahan inay lahaato Liisan TV haddii shaqaalaha, macaamiisha ama martidu daawato ama u duubato barnaamijyada lagu tusayo TV ga ama toos looga siideynayo adeeg TV onlayn ah- aalad kasta oo aad istcimaalkeeda siiso.

Qiimaha Liisanka ayaa ah £145.50 sannadkii cinwaan kasta. Haddii aad meheraddadu leedahayku leedahaykaliya hal goob, waxaad u baahan doontaa hal Liisan TV ah si ay u daboolo dhammaan aaladaha loo isticmaalo goobta. Haddii aad leedahay goobo dhowr ah, waxa laga yaabaa inaad u baahato Liisan TV Kooxeed Shirkad.

Habka ugu fudud ee lagu bixiyo Liisanka TV kalida ah ayaa ah internetka, iyada oo la istcimaalo kaarka lacag ku dallaca ama kaarka deynta, ama Ku Dallac Toos ah. Si aad u bixiso Liisan TV Kooxeed Shirkad, noo soo dir liiska cinwaanada oo ay la socoto wadarta lacag bixinta (£145.50 cinwankiiba). Ma jiraan wax foomam ah oo la buuxiyaa. Waxa kaliya ee aad u baahan doontaa inaad hal lacag ah sannad kasta, oo waxaad heli doonaa kaliya hal waano taasoo loo diri doonaa hal cinwaan.

Ku bixi lacagta oo buuxda BACS, ama u soo dir jeeg iyada oo la siinayo ‘TV Licensing’ cinwaankan TV Licensing Hotel & Company Group Licensing, Darlington DL98 1TL. Naga soo wac 0300 790 6165*si intaa wax u dheer aad u ogaato.

Liisankaaga TVga ma hoos yimaaddiin:

 • meelaha la deggan yahay ee goobtaada ku yaal,
 • naadiayada samafalka ama bulsheed ee ku yaal goobtaada laakiinse ay socodsiiyaan kuwo kale,
 • goobaha aad uga hoos kireyso ururo kale, ama
 • adeegyada soo-dhawaynta.

Waxaa kale oo ay leeyihiin xeerar ka duwan marka yihiin huteellada, hosteelllada, adeegyada gawaarida saaran, iyo goobaha xeryaha ah.

Fadlan ogsoonow: haddii innaba goobtaada lagu madadaaliyo muusik macaamiisha ama shaqaalaha – iyada oo loo maro raadiyaha, TVga, Kombiyuutarka CD/DVD, tusaale ahaan – inta ugu badan xaaladaha waa inaad ka iibsato liisan muusik labadaba PRS loogu talagalay Muusikada iyo PPL. Booqo prsformusic.com iyo PPLUK.com si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Arrimaha ku saabsan Liisankaaga TV

Kuwani waa shuruudaha iyo xaaladaha ku xiran doona marka aad iibsato shati TV aad.

Liisankani wuxuu kuu oggolaanaya inaad ku rakibto qalabka helidda siideyna TV goobta liisanka leh, si aad u daawato ama u duubato barnaamijyada markaa kolba laga sii deynayo TVga. Taas waxa ka mid ah barnaamijyada laga soo sii daayo internetka iyo barnaamijyada satalaytka laga soo tabiyo inta ka baxsan UK. Waxaad taas ku samayn kartaa alaad kasta, oo ay ka midka yihiin TVyada, kombiyuutarrada, tabletyada taleefannada gacanta, kuwa ciyaarta shaashadaha leh, sanduuqyada dhijitaalka ah iyo duubayaasha DVD/VHS ama wixii kasta ee kale. Haddii aadan daawan ama aadan duuban TVga, ama waligaa kaliya u istcimaasho la socod ma adeegyada dalbashada,uma baahnid liisan.

Adiga ama qofkii kasta ee sida caadiga halkan kugula nool ayaa kara:

 • Inaad ku rakibtaan oo aad isticmaashaan qalabka TVga halkan oo ah meesha liisanka leh.
 • Inaad ku rakibtaan oo aad isticmaashaan qalabka TVga baabuurta, doomaha iyo baabuurta aqalka ah (marka laga reebo baabuurta aqalka ah ee aan wareeg socdaal ku jirin marka qof uu daawanayo ama wax ka duubanayo TV meesha liisanka leh).
 • Inaad ku rakibtaan oo aad daawataan ama duubtaan TV meel kasta aalad kasta oo ku shaqeeya kaliya battariga gudaha gaarka ugu jira.

Adiga iyo qof kasta oo sida caadiga ah halkan adiga kaala shaqeeya ayaa kara:

 • Inaad ku rakibtaan oo aad isticmaashaan qalabka TVga halkan oo ah meesha liisanka leh.
 • Inaad ku rakibtaan oo aad isticmaashaan qalabka TVga baabuurta, doomaha iyo baabuurta aqalka ah ee loo isticmaalo ujeeddooyin meherad.

Liisankani ma daboolo meelaha ay deggan yihiin kireystayaasha, ku noolayaasha ama martida lacagta bixisa. Liisanka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuuna daboolyin meelaha isku-filan, meelaha hoos yimaad hab sharci gaar ah ama goobaha meherad loo isticmaalo ujeeddooyin ka duwan. Fadlan nala soo xiriir si aad u ogaato wixii dheeraad ah.

Shuruudaha kale. Waan joojin karnaa ama beddeli karnaa liisankaaga. Haddii aan joojino, waan kuu wargalin doonaa. Haddii aan beddalno shuruudaha liisanka, waxaan ku soo daabacaynaa ogeysiis guud barta internetka BBCda iyo, haddii aan u tixgalino inay habboon tahay, in warbaahinta kale ee qaranka. Saraakiishayada ayaa laga yaaba inay ku soo booqdaan si ay u hubiyaan xogtayada oo ay eegaan qalabkaaga lagu Daawado TVga. Qasab kuguma aha inaad u oggolato inay soo galaan. Qalabkaaga TV waa inaanu sababin dhexgal aan macquul ahayn raadiyaha ama helidda TVga.

Xitaa haddii aad leedahay TV madow iyo caddaan ah, waxaad u baahan tahay liisanka TVga midabka leh si aad u duubato barnaamijyada. Sababtuna duubayaasha DVD, VHS iyo sanduuqa dhijitalka ah ayaa wax ku duuba midab ahaan. Liisanka TVga madow iyo caddaanka ah ayaa kaliya sharci noqon doona haddii aad isticmaasho sanduuq dhijitaal ah oo aan duubi karin barnaamijyada TVga.

Macluumaadka kale ee muhiimka ah

 • Markaad na soo wacdo ama warqad noo soo dirto, had iyo jeer soo raaci lambarka Liisankaaga TV haddii aad mid leedahay.
 • Macluumaadkaaga waxa kaliya ee isticmaali doona TV Licensing (BBCda iyo bixiyeyaasha adeegeeda) si ay u maamulaan nidaamka TV Licensing, oo ay ku jiraan codsiyada liisanka, ajuuro ururinta iyo xeer fulinta. Ma siin doono cid ka baxsan TV Licensing annaga oo aan marka hore helin ogolaanshahaaga, haddii aannu ku qasban nahay ama sharcigu oggol yahay in sidaas aan samaynno mooye. Macluumaad dheeraad ah ka hel tvlicensing.co.uk/privacypolicy. Wixii weyddiimo ku saabsan ilaalinta xogta ayaa lagu hagaajin karaa Data Protection Manager, TV Licensing, Darlington DL98 1TL.

* Wicitaanka lambarrayada 0300 ayaan kugu kacayn wax ka badan saamiga heerka qaran ee loo sameeyo lambarka 01 ama 02, haddii u yahay taleefan gacanta ama khadka dhulkaba. Wicitaanka khadka dhulka ayaa sida caadiga ah lagu dallaci doonaa illaa 9p halkii daqiiqaba oo waicitaanka ka yimaad taleefanka gacanta ayaa sida caadiga ah ku kici doona inta u dhexaysa 8p iyo 40p daqiiqaddiiba. Haddii aad hesho daqiiqadaha la raaciyo heshiiska taleefankaaga gacanta ama khadka dhulka, wicitaanka loo diro lambarka 0300 ayaa la raacin doonaa.