Prynwch eich Trwydded drwy anfon siec

Gallwch dalu drwy anfon siec i ni yn y post. Rhaid i'r siec fod am gost lawn y Drwydded Deledu.

Beth i'w wneud

  • Ysgrifennwch y dyddiad
  • Ysgrifennwch ‘Trwyddedu Teledu/TV Licensing’ ar y llinell lle mae'n dweud ‘taler’ neu ‘talai’
  • Ysgrifennwch y swm mewn geiriau ar y llinell nesaf, ac mewn ffigurau yn y blwch ar y dde
  • Llofnodwch y siec

Ar y cefn ysgrifennwch eich:

  • Enw
  • Cyfeiriad
  • Cod post (y rhifau a'r llythrennau ar ddiwedd eich cyfeiriad yw hyn)

Anfonwch y siec i:
TV Licensing
Darlington
DL98 1TL